Cookie Policy

K ČEMU COOKIE POUŽÍVÁME?

Soubory cookie používáme k tomu, aby bylo použití našich stránek snazší a aby stránky i naše produkty lépe vyhovovaly vašim zájmům a potřebám. Pomocí cookie to lze zajistit, protože webové stránky mohou tyto soubory přečíst i zapsat, což jim umožňuje, aby vás poznaly a zapamatovaly si důležité informace, které vám použití webových stránek usnadní (například si zapamatují, jakému nastavení dáváte přednost).

Soubory cookie mohou být využity také na urychlení vašich budoucích aktivit a prohlížení našich stránek. Soubory cookie používáme rovněž za účelem kompilace anonymních agregovaných statistik, podle nichž můžeme zjistit, jak uživatelé používají naše stránky, což nám pomáhá zlepšovat jejich strukturu a obsah. Z těchto údajů nemůžeme určit vaši identitu.

JAKÉ DRUHY SOUBORŮ COOKIE POUŽÍVÁME?

Na našich stránkách mohou být použity dva druhy souborů cookie, které se nazývají „relační cookie“ a „permanentní cookie“. Relační cookie jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v zařízení do té doby, než opustíte naše stránky. Permanentní cookie zůstávají ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (jak dlouho zůstanou soubory cookie ve vašem zařízení, závisí na délce trvání neboli „životnosti“ daného souboru cookie).

Soubory cookie třetích stran

Využíváme také celou řadu dodavatelů, kteří mohou rovněž ukládat soubory cookie do vašeho zařízení naším jménem během návštěvy našich stránek, aby mohli poskytovat své služby. Jestliže chcete dostat další informace o těchto souborech cookie a jejich případném odmítnutí, přečtěte si laskavě jejich zásady ochrany soukromí.

JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME?

Níže je uveden seznam různých druhů souborů cookie, které mohou být použity na stránkách společnosti EF. Upozorňujeme, že pokud informace shromážděné pomocí souborů cookie představují osobní údaje, platí ustanovení zásad ochrany soukromí, které doplňují tyto zásady používání cookie.

Nezbytné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nutné ke správné funkci stránek, umožňují vám navigaci na stránkách a využívání jejich služeb a funkcí. Bez těchto zcela nezbytných souborů cookie by vám naše stránky nefungovaly tak hladce, jak bychom chtěli, a zřejmě bychom vám nemohli stránky nebo některé služby či funkce, které požadujete, poskytnout.

Druh souborů cookie Popis Jak spravovat soubory cookie
Relační Relační cookie se používají na udržení stavu aplikace. Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
Rozložení zátěže Tyto soubory cookie se používají za účelem distribuce prostředků po celém světě a snížení zátěže serverů. Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
ID uživatele Tyto soubory cookie se používají k tomu, aby bylo zajištěno, že své vlastní údaje vidí pouze uživatelé. Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
Bezpečnostní Bezpečnostní soubory cookie se používají pro řízení a kontrolu zabezpečení. Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče

Preferenční soubory cookie

Preferenční soubory cookie shromažďují informace o vašich volbách a preferencích a umožňují nám zapamatovat si jazyk či jiné lokální nastavení a podle toho přizpůsobit naše stránky.

Druh souborů cookie Popis
Jazyk Jazykové soubory cookie se používají na uložení jazyka, který si uživatel zvolil, a na zobrazení správných možností.
Místo Uchovává se přibližná adresa uživatele (město, stát, země, směrovací číslo) podle adresy IP, aby bylo možné automaticky zvolit správnou zemi a zobrazit prodejce a předváděcí dny v dané oblasti.
Mobilní Jestliže si uživatel prohlíží naše stránky na mobilním zařízení, je nastaven soubor cookie ukazující, zda byly zvoleny hlavní webové stránky (tzn. zda má zařízení aktivovánu technologii Flash), nebo mobilní stránky bez technologie Flash.
Referenční stránky Zaznamenávají se referenční stránky, abychom lépe rozuměli preferencím uživatele.
Poslední návštěva a činnost Zaznamenává se datum poslední návštěvy a činnost a další údaje, abychom mohli uživateli poskytnout aktuální informace o tom, „co se na našich stránkách změnilo od vaší poslední návštěvy“, a abychom lépe rozuměli preferencím uživatele.
Nedávno sledované video Zaznamenává se datum a název nedávno sledovaného videa, abychom lépe rozuměli preferencím uživatele.
Flash soubory cookie Tyto soubory cookie se používají k tomu, aby bylo možné přehrávat audio a video obsah.
Historie stránek Tyto soubory cookie se používají na sledování pořadí stránek, které uživatel navštívil. Jestliže uživatel dostane v průběhu návštěvy našich stránek chybovou zprávu, informace ze souboru cookie se uloží do protokolu, který slouží pro hlášení a řešení chyb.

Sledovací soubory cookie pro sociální sítě

Tyto soubory cookie se používají na sledování členů \[a nečlenů\] sociálních sítí pro účely analýzy tržních průzkumů a vývoje výrobků.

Druh souborů cookie Popis
Facebook Soubory cookie se používají na sledování členů \[a nečlenů\] sociální sítě Facebook pro účely analýzy tržních průzkumů a vývoje výrobků.
Twitter Soubory cookie se používají na sledování členů \[a nečlenů\] pro účely analýzy tržních průzkumů a vývoje výrobků.

Analytické soubory cookie

Analytické soubory cookie shromažďují informace o tom, jak využíváte naše stránky, a umožňují nám zlepšovat jejich fungování. Analytické soubory cookie nám například ukazují, co je na našich stránkách nejčastěji navštěvováno, pomáhají nám zaznamenávat případné problémy, s nimiž jste se na našich stránkách setkali, a ukazují nám, zda je naše reklama účinná. To nám umožňuje poznat obecné vzorce využívání našich stránek, nikoli způsob, jak je využívá nějaká konkrétní osoba.

Druh souborů cookie Popis
Analytické soubory cookie Google Analytické soubory cookie Google shromažďují agregované statistické údaje za účelem zlepšování prezentace našich stránek a navigace na nich. Google doplňuje agregovaná data o demografické údaje a informace o zájmech, abychom mohli lépe pochopit naše návštěvníky.

Marketingové soubory cookie

Reklamní soubory cookie se používají pro marketingové účely.

Druh souborů cookie Popis
Reklamní Dodávají behaviorální/cílenou reklamu
Analýza trhu Provádějí analýzu trhu
Kampaň / propagace Měří účinnost kampaně
Detekce podvodů Detekují podvodná kliknutí

JAK MOHU SPRAVOVAT SOUBORY COOKIE?

I když je většina internetových prohlížečů ve výchozím stavu nastavena tak, aby soubory cookie automaticky přijímala, můžete většinou nastavení změnit a soubory cookie zablokovat nebo zvolit zobrazení upozornění při zaslání souboru cookie do vašeho zařízení.

Kromě výše uvedených možností můžete kdykoli odmítnout, přijmout nebo odstranit soubory cookie z našich stránek v nastavení svého internetového prohlížeče. Informace o postupu jak zapnout, vypnout nebo odstranit soubory cookie najdete přes nápovědu na webových stránkách poskytovatele vašeho internetového prohlížeče.

Upozorňujeme, že když zakážete používání souborů cookie nebo je odstraníte, nemusí všechny funkce našich stránek fungovat tak, jak mají, například nebudete moci navštěvovat určité části našich stránek nebo nebudete během návštěvy stránek dostávat personalizované informace.

Pokud používáte k přístupu na naše stránky a jejich prohlížení více zařízení (například počítač, chytrý telefon, tablet atd.), musíte zajistit, aby byl každý prohlížeč na každém z těchto zařízení nastaven pro práci se soubory cookie dle vašich preferencí.

PIXELOVÉ ZNAČKY

Některé sekce, které navštěvujete na našich webových stránkách, mohou shromažďovat informace také pomocí pixelových značek (nazývané také čisté gify), které mohou být sdíleny s třetími stranami, jež přímo podporují naše reklamní aktivity a vývoj webových stránek. Například informace o využívání webových stránek návštěvníky můžeme sdílet s třetí stranou, a to naší reklamní agenturou, abychom mohli lépe přizpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na našich webových stránkách. Informace shromážděné pomocí těchto pixelových značek však neumožňují identifikaci konkrétní osoby, přestože mohou být propojeny s vašimi osobními údaji.

KONTAKTUJTE NÁS

Jestliže budete mít jakékoli dotazy k těmto zásadám používání cookie, kontaktujte nás prosím.

Upozorňujeme, že emailová komunikace nemusí být vždy zabezpečená; proto do svých emailů, které nám posíláte, neuvádějte údaje o svých kreditních kartách ani jiné citlivé informace.